Šiuo sutikimu įsipareigoju nekopijuoti, atkūrinėti ar kitaip atkartoti mokymų koncepcijos naudojamos akpamokos.com puslapyje per jokias Lietuvos ar užsienio platformas, bei jokiu kitu būdų atkartoti mokymų savo komercinėms reikmėms.